Naslovna strana  

Produkcija:

U oblasti produkcije Dimedia pruža usluge:

 • DVD autoringa
 • Izrada DVD mastera
 • Produkcije audio vizuelnih programa
 • Post-produkcije audio vizuelnih programa
 • Pre-mastering za proizvodnju CD medija
 • Multimedijalne prezentacije
 • Total design
 • Proizvodnja audio i video spotova (reklamnih, muzičkih, namenskih...)

Sve ovo radimo putem:

 • Nelinearne montaže
 • Snimanja digitalnom kamerom
 • Dodatne rasvete
 • Tonskog studia

Postprodukcija:

U oblasti postprodukcije Dimedia pruža sledeće usluge:

 • Grafička obrada (potpisivanje video materijala)
 • 3-D animaciju
 • Kombinovanje 3-D elemenata sa već postojećim video materijalom
 • Korigovanje boja

Proizvodnja:

U oblasti proizvodnje Dimedia nudi sledeće usluge:

 • duplikacija audio i VHS kaseta
 • proizvodnju video CD medija
 • proizvodnju audio CD medija
 • proizvodnju i duplikaciju DVD medija

Izrada DVD mastera:

U proces kreiranja jednog DVD mastera spada:

 • Dizajn i planiranje
 • Prikupljanje, kreiranje i unošenje video, audio, data podataka
 • Kompresovanje video i audio data podataka
 • DVD Autoring
 • Formatiranje DVD fajla
 • Izrada DVD mastera
 • Izrada glass mastera
 • Testiranje i verifikovanje autoringa
 • Replikacija
 • Štampanje i finalna kontrola kvaliteta
 • Pakovanje i distribucija

Replikacija i duplikacija DVD medija:

Dimedia Vam nudi kompletan dizajn, planiranje, autoring, encoding, masovnu produkciju (replikacija i duplikacija), pakovanje i štampanje, bilo da se radi o jednom ili milion diskova.

Radimo na sledećim formatima:

 • DVD-5 4.7GB (jednostrano, jedan sloj)
 • DVD-9 8.5GB (jednostrano, dva sloja)

Distribucija i prodaja:

Dimedia u okviru sopstvene distribucije audio i VHS kaseta, CD, DVD programa zastupa domaće i strane produkcijske kuće.

U okviru distribucije domaćih filmova u mogućnosti smo da Vam ekskluzivno ponudimo naslove na audio CD, audio kasetama, VHS kasetama i DVD mediju u okviru audio-video programa za kućnu upotrebu koji zastupa i distribuira DiMEDIA GROUP.

   
Naslovna strana